В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

БИЗНЕС МОДЕЛИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

Бордово табло

Бордовото табло (dashbord или balance scorecard) е управленска система, която превежда стратегическите цели на фирмата в конкретни показатели за ефективност. Това ще рече, че то не се фокусира върху миналото или абстрактното, а разглежда цялостно бизнеса, за да подскаже какво е необходимо от сегашното състояние да се стигне до желаното.

Този метод е публикуван за пръв път през 1992 г. от Робърт Каплън и Дейвид Нортън в Harvard Business Review.

Бордовото табло разглежда бизнеса от четири перспективи:

  • финанси: следят се показатели като паричен поток, ръст на продажбите, оперативни приходи, възвръщаемост на собствения капитал;
  • вътрешни процеси: продължителност на цикъла, разходите за единица продукт, добив, въвеждането на нови продукти;
  • клиенти: процента на продажбите от различните продукти, навременна доставка, класиране на клиентите по значимост; и...
  • учене & растеж: време за разработване на ново поколение продукти, жизнен цикъл, времето за пускане на пазара.

Често представлява просто страница с показателите, които сте избрали, за този месец като произведени бройки, изработени часове, продажби и т.н.

Полезно е за алтернатива на бизнес плана, но след първоначалния етап.

А междувременно...

Предишен Следващ