В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

БИЗНЕС МОДЕЛИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

Канва за бизнес модели

Новият и популярен инструмент при изграждането на бизнес модел е канвата, идваща от английската дума за платно. Нейните създатели през 2008 г. са швейцарският консултант и бизнес теоретик Александър Остервалдер и белгийският информатик Ив Пиньор, които я определят като груб прототип. Тя взема предвид не само финанси, продукт и пазари, но и връзките между тях.

Канва за бизнес модели

Изтеглете канвата за бизнес модел оттук.

Канвата за бизнес модели се състои от следните 9 блока:

  • Клиентски сегменти (Customer Segments)
  • Стойност, която бизнесът предлага (Value Proposition)
  • Взаимоотношения с клиентите (Customer Relationships)
  • Канали (Channels)
  • Ключови ресурси (Key Resources)
  • Ключови дейности (Key Activities)
  • Ключови партньори (Key Partners)
  • Структура на разходите (Cost Structure)
  • Източници на приходи (Revenue Streams)

Деветте блока

Клиентските сегменти са цяло или част от пазара, които искате да привлечете с продуктите си, т.е. може да предлагате на масовия пазар или да изберете някаква ниша (виж тук).

Стойността, която бизнесът предлага, наречено още стойностно предложение, се състои както от основните характеристики на продукта, така и от допълнителните ползи и преживявания при закупуването и използването му.

При взаимоотношенията с клиентите най- важното е ясната комуникация. Изложете предварително условията и очаквания, за да избегнете разочарования на клиенти. Тук има основно два подхода: транзакционен и личен. В първия случай всичко е просто бизнес- едно нещо се заменя за друго и нищо повече: без специално отношение, без изключения; другото включва персонализиране, уговорки и подаръци- с една дума по- човешко отношение.

Каналите, по които продуктът ви достига до хората, които имат нужда от него трябва да са възможно най- ефективни и евтини. Веригата ни може да се състои от един или няколко посредника, а може да доставяме директно. А в зависимост от решението, което продавате, може да бъде онлайн или физически.

Ключовите ресурси включват човешки (разработчици, продавачи и т.н.), финансови (заеми, спестявания), физически (помещения, машини) и интелектуални (марки, патенти, бази данни).

Ключовите дейности зависят много от целта на организацията. За високотехнологична фирма например ще е научноизследователска и развойна дейност. За софтуерна компания ще е разработване. За фабрика, това ще е оптимизиране на производството. За доставчик, това ще е поддържането на добри отношения с партньорите. Тук са също проучвания, свързани с маркетинг, продажби и пазара.

Ключови партньори: веднъж спряли ли сте се на основната си дейност, за оптимален резултат, се препоръчва да възложите другите дейности на външни лица.

Структурата на разходите показва каква част от разходите ви са отделени за хора и каква за инфраструктура. Да се разчита на постоянното намаляване на разходите не е устойчиво, освен ако нямате огромни количества.

Източниците на приходи, какво видяхме може да са от продажба (прехвърляне на собствеността), наем или такса както при абонамент например, както и от комисионни или реклама.

Предишен Следващ