В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

БИЗНЕС МОДЕЛИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

Защо ни трябват бизнес модел и бизнес план

Има институции, които изискават бизнес план, за да финансират идеята ви, но освен инструмент за комуникация, той служи да предизвика размисъл за неща, които ни се струват тривиални в сравнение с гениалната ни идея.

Бизнес моделът, от своя страна, е скелетът и отправна точка на бизнес плана ви.

Тези инструменти служат за да:

  • Имаме ясна представа как да управляваме и развиваме идеята си.

  • Преминаваме към конкретни детайли, а не мъглява идея, с какво ще се занимава новият ви бизнес.

  • Може да забележим пропуски, които биха ни попречили да реализираме намисленото точно както си го представяме. Това не винаги е лоша новина. Може да се преориентираме към дейност, която ще е по- доходоносна и/ или ще ни носи по- голямо удовлетворение.

  • Помага да спестим време и пари в преследване на нереалистични резултати.

  • Добиваме обща представа за бюджета, който ще ни е необходим, за изпълнението на визията ни. Финансите не са тривиален въпрос, а съществен. Но вие си го знаете вече.

  • Помагат за вземането на решения, които да съответстват най- добре на целите, които си поставяме.

Всеки бизнес и всеки проект имат различен замах. Не всички предприемачи се стремят да притежават голяма фабрика. Някои са доволни от агенция с двама- трима сътрудници. Други предпочитат да работя сами. Зависи от начина на живот и ценностите, към които се стремите.

Предишен Следващ