В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

БИЗНЕС МОДЕЛИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

Съдържание на бизнес плановете

По- долу следва примерно съдържание на бизнес план, но не се страхувайте да поразместите, комбинирате или пропуснете някои точки, ако не са толкова приложими към собствената ви ситуация.

Бизнес планът може да следва рубриките на бизнес модела, който видяхме по- рано или да се организира според най- важното за вашия конкретен бизнес.

Ето едно примерно съдържение, което е приложимо за куп индустрии:

 • Въведение: информация за компанията, име, лого, адрес, контакти (електронна поща, телефон, уебсайт), индустрия (производство, търговия, услуги), клауза за неразкриване на информация
 • Резюме (Executive Summary): пише се накрая, продукти или услуги, управленски екип, необходими ресурси
 • Визия и мисия: какво правите сега и в бъдеще, ценности
 • Индустриален сектор: история, основни клиенти, тенденции, ръст на растеж, бариерите за навлизане и излизане
 • Пазар: конкуренти (както съществуваща, така и потенциална конкуренция- кои са, какво правят добре, как да се разграничите от тях), тенденции и лидери на мисъл (influencers)
 • Бизнес стратегия: цели (оперативни като пазарен дял и брой/ килограми продадена стока, и финансови като цена, марж и норма на възвръщаемост), SWOT анализ, конкурентно предимство
 • Продукти и услуги: описание, гаранции, патенти или търговски марка, производствен процес (суровини, разходи, последователност, снабдители), какви категории има
 • Маркетинг и продажби: целеви пазар (профил, мотивация, обем- направете си персони), реклама, ценообразуване, канали за дистрибуция
 • Местоположение: фабрика или магазин или онлайн, налична работна сила (наемане или възлагане на трети страни), заплати
 • Оперативен план: форма на собственост (ЕТ, ООД и т.н.), организационна структура
 • Финансови прогнози и планове: инвестиционен и начален работен капитал, заеми, приходи и разходи, парични потоци; текущи разходи за консумативи, заплати, разходи за хонорари и застраховка/ очаквани приходи. Кога очаквате да излезете на печалба?
 • Приложения: балансов отчет, ликвидност, очакван растеж

Още съвети

След като имаме цялостен или стратегически поглед как ще работи бизнесът ни следва да помислем как ще го постигнем на тактично ниво (обикновено за срок от 2- 3 години).

Така че първо опишете всички цели, които си поставяте с новото си начинание, средствата, с които смятате да ги постигете и рисковете, на които се излагате.

Тук описваме предвижданията за действия, които трябва да предприемем, и как това се отразва на финансите. Нищо не убива което и да е начинание както липсата на пари за текущи разходи.

Бизнес планът има същите компоненти като бизнес модела, но навлиза в доста повече детайли. Тук е мястото да изброите конкретни дати и отговорности. Те може и да се променят, но поставянето им на първо място мотивира, а освен това в хода на проучванията и преценките, които сте длъжни да направите за писането, изникват различни проблеми и прозрения.

Важното при писането на бизнес плана е да изложите информацията кратко и ясно.

Гледайте на бизнес плана си и като на средство за комуникация: както вътрешна (с мениджъри и акционери), така и външна (с банкери и инвеститори).

Затова не е лошо да имате различни версии на бизнес плана си в зависимост от публиката.

Например евентуалните мениджъри на проекта ще се интересуват повече от плана за изпълнението му, докато инвеститорите ще искат да погледнат финансовите прогнози.

Когато пресмятате какво ще ви е необходимо, винаги приемайте, че ще отнеме повече време и ресурси, отколкото ви се струва на пръв поглед. Правим ли изчисления обикновено се съсредоточаваме върху големите задачи, но има куп подготвителни и административни дреболии, които не вземаме под внимание, затова добавете примерно най- малко 20% към прогнозите си.

Щом сте приключили с приблизителните оценки, напишете освен нормалната си прогноза още по една лоша и една идеална прогноза.

По възможност добавете графики, диаграми и изображения. Визуалната информация помага за по- голяма ясното и бързина на възприемане.

Оформлението също е важно. Изгответе корица с лого, за да придадете повече тежест и официалност на проекта. Изведете съдържание, за да може четящите да се ориентират по- лесно и да намират по- бързо информацията, която ги интересува.

След като планът е завършен, направете и презентация, ако се наложи да преведете някой важен за проекта човек бързо през основните положения.

Готови ли сте за всякакви изненади?

Предишен Следващ