В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

БИЗНЕС МОДЕЛИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

SynOpp, анти- бизнес планът

SynOpp, съкратено от "синтез на възможностите", е канадски подход, създаден от Клод Анану, преподавател във Висшото стопанско училище (HEC) в Монреал.

Според него в предприемачеството има нужди, а не проекти или идеи.

В центъра на бизнеса той поставя интуицията на личността, която усеща, че нещо липсва.

Основните средства, чрез които предприемачът създава възможности са своите компетенции, мрежа и воля.

SynOpp подходът се състои от 7 етапа, а всеки етап има три сегмента: размисъл, решение и действие (или накратко RDA: réflexion, décision, action).

Седемте етапа

Отговорете писмено на тези въпроси, за да сте на път да изготвите своя SynOpp план:

  • 1. Каква е нуждата, която трябва да се задоволи?
  • 2. Какъв е сегментът на най-вероятните клиентите, които ще потребяват продукта: профил, навици?
  • 3. Какви са конкурентните му предимства?
  • 4. Проектът осъществим ли е? Защо?
  • 5. Какви са неяснотите и какви са рисковете при разработване на проекта?
  • 6. Какво е отправната точка на проекта, най-простата му версия, достатъчна за да започнете?
  • 7. Какъв е планът за действие за развитие на проекта?

На края на писането на SynOpp план би трябвало да имате 12- 15 страници.

Предишен Следващ