В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

БИЗНЕС МОДЕЛИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

За какво служи бизнес моделът и бизнес планът?

Едно нещо е да си добър в това, което правиш, а друго нещо е да печелиш пари.

Направата на бизнес модел те кара да се замислиш и да си представиш какво и как продаваш и на кого; как ще организираш дейността си, за да е устойчива.

Направата на бизнес план те кара да навлезнеш в подробностите и да си изясниш цялата картинка, за да можеш да я предадеш на другите заинтересовани страни.

И двете съдържат горе- долу същите елементи, но имат малко по- различни предназначения. Да видим какви!

Следващ

Съдържание

1: Какво представляват бизнес моделите и планове

2: Защо ни трябват бизнес модел и бизнес план

3: Бизнес модел, определение и основни видове

4: Други бизнес модели

5: Канва за бизнес модели

6: Бизнес план, определение и съвети за писането му

7: Съдържание на бизнес плановете

8: SynOpp, анти- бизнес планът

9: Бордово табло

10: Какво следва?

Допълнителни ресурси