В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА

Кратка история на маркетинга

Производството е обусловено от технически ограничения: ресурси, време и технологии.

През по- голяма част от историята, капацитета ни за изработване на повечето неща е бил доста ограничен. В крайна сметка колко подкови може да изкове един ковач за един ден? Не достатъчно за конските сили, които се съдържат дори в най- слабомощния двигател днес.

Затова отначало маркетингът се занимава с производството на самата фирма, какъв вид и какво количество от стоки е най- изгодно да се изработят.

Но в последно време все по- важно става познаването на клиента, тъй като вкусовете и нуждите стават все по- нюансирани.

В началото на двадесети век, повечето проблеми, свързани днес с маркетинга са свързани с други дисциплини като ценообразуване, реклама или въобще не са съществували.

Преди Втората световна война няма нужда от маркетинг, защото търсенето е по- голямо от предлагането.

През 60-те години се полагат основите на маркетинга. Икономистът Филип Котлър, така нареченият "баща на маркетинга" започва да го преподава в университета. Професор Едмънд Джеръм Маккарти въвежда понятието "маркетинг микс".

Днес маркетингът е задължителен, като се измислят все по- нови негови вариации, които да отговарят на специфичните случаи: герила маркетинг, маркетинг на съдържанието, ремаркетинг и т.н.

Но всички тези нови, блестящи и привлекателни видове маркетинг, не струват за нищо, ако ви липсва основата. Така че да се впуснем в дълбините на маркетинга!

Предишен Следващ