В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА

Какво е маркетинг?

Сегментиране, таргетиране, позициониране и маркетинг микс

Тъй като маркетингът е сравнително нова дисциплина, която е сглобена от икономика, логистика и така нататък, съществува объркване какво точно обхваща.

Въпреки това за кратко време, маркетингът се превръща в ядрото на бизнеса.

Така че какво включва и какво не?

За да ни помогне да разберем, първо би било полезно да видим какво представлява или какво е определението за маркетинг.

Е, няма само едно определение, но във всеки случай, то съдържа следните елементи:

  • - потребител, който има нужда (или желание);
  • - размяна на стоки срещу пари;
  • - при която се взима предвид търсенето и предлагането.

Тази последна част е много важна, защото отличава фирмите, които успяват и тези, които се провалят. Това, да произвеждаме продукти, за които има пазар, прави начинанието ни устойчиво от икономическа гледна точка.

Ако не ползваме маркетинг в днешните времена на изобилен избор, вариантите са два:

  • - произвеждаме стоки, които никой не купува
  • или
  • - успяваме да измамим няколко купувача, но това няма как да трае дълго.

Някои дефиниции взимат под внимание социалния, управленски и стратегически аспект. Макар и важни, на първо време става така, че те остават на заден план.

Най- важното, което трябва да запомним, е, че маркетингът не е опит за измама, а начин да информираме хората, на които им е нужен, за нашия продукт или услуга. Тук, както и в живота изобщо, трябва да се водим от общочовешката етика.

Често виждат маркетинга като действие, но той включва и обмисляне (като проучвания), процеси (както вътре във фирмата, така и в обществото като цяло) и институции (производители, търговци на едро и дребно). Все по- често се подчертава интерактивния аспект на маркетинга, което ще рече че между корпорацията и клиента има постоянно нагаждане по отношение на типа продукти, които се търсят, цената им и т.н. Това се дължи на нарастващото количество данни, които компаниите събират за клиентите си, особено в дигиталното пространство. Така например онлайн магазина Амазон може да ви препоръча книга въз основа на предишните, които сте поръчали или просто разглеждали, дори не на техния сайт.

Маркетинг = продажба?

Маркетингът наистина има търговски компонент, но целта му не е да убеждава някой да купи вече произведената стока, а да направи продукта, който клиентите искат.

Купували ли сте си нещо, за което веднага съжалявате. Това е лош маркетинг, защото цената, която сте платили е повече от стойността, която ви изглежда, че има новото палто или чаша. Има специални агенции, които изучават как да ни подтикнат да купуваме с помощта на осветление, подредба и психологически трикове. Но целта на маркетолога е ситуация, в която всички печелят.

Маркетинг = реклама?

Вярно е, че рекламата има общо с маркетинга, но тъй като е една от най- видимите му части не е чудно, че двете се бъркат. Всъщност преди да се пусне дадена рекламна кампания, се извършва немалко подготовка, която е полето на маркетинга. Тя включва профил на клиента, който искаме да привлечем (да вземем например Кока кола, която е за широката публика), избор на канали, по който да достигнем най- ефективно до него (телевизията е подходяща, когато имаме широкоупотребяван продукт) и какви условия можем да му предложим (специална коледна цена например). Чак след като тези фактори са уточнени, служителите от рекламната агенция може да започнат изработката на рекламата.

Маркетинг = брандинг?

За една фирма не е от голяма полза многото шум, а многото продажби. Какво ако пазаруващите разпознават марката, ако тя е свързана с лоши преживявания.

Тогава в какво се състои маркетингът?

Най- общо, може да разделим маркетинга на две:

стратегически, или какво искаме да направим

и

оперативен, или как да го направим.

В първата част (стратегическа), ще установим контекста, в който се намираме, а именно сектора, конкурентите и обществото, и понеже бизнесът ни не може да остане неутрален, как ще се отнасяме към заобикалящата ни среда. Тук ще говорим за сегментиране на пазара, таргетинг и позициониране.

Във втората част (оперативна или тактическа), ще видим как да постигнем целта си с помощта на така наречения "маркетинг микс": продукт, цена, разпространение и комуникация. Ще разгледаме всеки един компонент поотделно.

Но преди това... малко история.

Предишен Следващ