В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА

Сегментиране

Сегментирането е разделянето на пазара на части, които имат значимост за нашите цели.

То никога не е идеално, защото всеки човек е различен, следователно може да е сегмент сам по себе си в свят, в който всичко е персонализирано съвсем, какъвто 3D принтерите могат да го направят евентуално. Засега такъв свят е в сферата на научната фантастика.

Но сегментирането може да бъде полезно: ако погледнем зрителите на дневна телевизия например, които обикновено са или тийнейджъри или пенсионери- две доста различни групи, може да видим как тази информация би ни помогнала да изберем и да потърсим баланс в предаванията/ рекламите, излъчвани по това време.

Един сегмент трябва да бъде:

  • - измерим, или на колко човека може да продадете- в нашия случай какво е съотношението на тийнеджъри и оттеглили се от активен живот хора,
  • - печеливш, или имат ли хората от сегмента достатъчно пари- в западните страни пенсионерите имат доста пари за харчене, но у нас не е съвсем така, същото важи и за тийнейджърите, и...
  • - стабилен във времето- да речем, че имаме клиент, който е милионер и сумата, която ни плаща да е голяма, но все пак да работите за него не е устойчиво, защото нямате друг клиент след като парите от предишния свършат. Знаем, че не е разумно да слагаме всички яйца в една кошница. Друг такъв пример за нестабилен сегмент се получава, ако продавате уред, който се ползва от ограничен брой домакинства в продължение на десетилетия. Ако уредът ви не се разваля, това е добре за ползвателите му, но вие вече няма на кой да продавате. Също доста различно е дали трябва да продадете 1000 бройки на цена по един лев или 1 бройка на цена 1000 лв.

Може да направите разделението според различни видове критерии или комбинации от тях: социо- демографски (възраст, пол, доход, професия, образование, семейно положение, регион), според търсено предимство (цена, колко лесно се ползва, иновативност), поведенчески (редовен или случаен потребител, ползва много или малко, лоялен на марката), психографски (начин на живот, личност, мнения, ценности).

Но внимавайте, защото колкото по- голям е даден сегмент, толкова по- голяма вероятност за грешка съществува.

Предишен Следващ