В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА

Допълнителни ресурси


Основи на маркетинга

Картончета по Въведение в маркетинга в Quizlet

Лекции по маркетинг към Стопанския факултет на СУ

72 Marketing Definitions

Seth Godin's Blog

This 17-Minute Post Will Make You A World Class Marketer. Guaranteed.

Introduction to Marketing from University of Pennsylvania | Coursera

Introduction to Marketing from University of British Columbia | edX

Découvrir le marketing de l'Université catholique de Louvain | edX

An Internet Marketing Education in 16 Ebooks and 20 Emails. No Charge.

История на маркетинга

Пазарни и маркетингови философии

ПЪРВА ЧАСТ: Анализ (стратегически маркетинг)

Сегментиране

Как се сегментира пазар?

Таргетинг

Целеви маркетинг

Позициониране

If You Don’t Have a Niche, You’re Working Too Hard

How to Double Your Prices with Integrity [video]

ВТОРА ЧАСТ: Действие (оперативен маркетинг)

The Marketing Mix 4P’s and 7P’s Explained

Продукти и услуги

General Assembly: Making Something People Love with Alexis Ohanian [video]

Връзката на кравите, кучетата, звездите и въпросителните с маркетинга

Ценообразуване

Как да определим правилно цените на нашите продукти [Тотално пълно ръководство]

Как се ценообразува?

–How To Charge Clients– | Consulting As a Side Job

The 3Ps of Pricing

Комуникация

10 златни правила за онлайн маркетинг и комуникации

The 19 Channels You Can Use to Get Traction

Разпространение

Лекции по Дистрибуция

When Good Design Isn’t Enough

Други

Какво е MVP и как да донесе успех на стартиращата ви компания

Къпкейк = MVP

Предишен