В ОФИСА

Практични съвети за професионалисти

ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА

ВТОРА ЧАСТ: Действие (оперативен маркетинг)

Оперативен маркетинг

Цялата идея на маркетинга е да сложиш правилния продукт, на правилното място с правилната цена.

Четирите "P"-та

Съществената част, така нареченият маркетинг микс, изкристализира няколко години след Втората световна война. През 1960-те г. Джеръм Маккарти формулира 4-те "P"-та, които се ползват и до днес. По- нататък други маркетолози предлагат своите вариации, но ето ги оригиналните:

 • - продукт/ услуга (product / service), стои в основата на бизнеса ви;
 • - цена (price), често от определящо значение дали даден клиент ще купи нещо или не;
 • - разпространение или дистрибуция (place, distribution), как продукта ви достига до клиента, директно или не, чрез физически или онлайн канали;
 • - промоция или комуникация (promotion, communication), бива основно два вида: медии като телевизия, радио, билборди, плакати, преса, кино и интернет; и други като директен маркетинг чрез мейлинг или телефониране, спонсориране, салони, семинари, конгреси, опаковка и т.н.

Когата става дума за услуга, имаме допълнителни три:

 • - физическо доказателство (physical evidence), това е рецептата след излизането от докторския кабинет, седмично меню след консултацията с диетолог, прическата след посещението на фризьор, но също и чистотата и приятната атмосфера в ресторант, добре облеченият банкер;
 • - хора (people), това са служителите ви: сервитьори, софтуерни инженери или продавачи в зависимост от бранша;
 • - процес (process), или какви стъпки се извършват за да се гарантира висококачествена услуга.

Четирите "C"-та

Съществува и хибриден вариант, ориентиран по- скоро към клиентите, предложен от японския професор Коичи Шимизу през 1973 г. Неговата класификация е следната:

 • - стока (commodity);
 • - разход (cost), който се смята като сборен разход за производството, за купуване и продаване;
 • - канал (channel), по който продуктът досига до избрания пазар; и...
 • - комуникация (communication).

През 1993 г. Робърт Лаутеборн изготвя по- модернизирана версия на модела, като неговият включва:

 • - консуматор (consumer) с неговите нужди и желания;
 • - разход (cost);
 • - удобство (convenience);
 • - комуникация (communication).

Някои маркетологи стигат и до двуцифрени варианти, но достатъчно е да видим четирите П-та. Напред!

Предишен Следващ